Politics

Home Politics

Featured Stories

Yemen: man-made crisis

Yemen: man-made crisis

Mycket fokus har, av starka skäl, varit på USA de senaste 4 åren. I skuggan av detta har andra kriser utspelat sig runtomkring i världen. Bland annat Yemen.