“Havet Stormar”

Home “Havet Stormar”

Namnet “Havet Stormar” är både en allusion till sällskapsleken “hela havet stormar” (eng. “musical chairs“) samt en anspelning till den extremt snabbföränderliga omvärld och globala by som mänskligheten numera existerar i.

För att parafrasera samhällsforskaren John Naisbitt, ur hans book Megatrends (1982)

We are drowning in data but starving for knowledge.

Havet Stormar representerar inte medlemskap i Publicistklubben, TU – Medier i Sverige / Tidningsutgivarna, eller Journalistförbundet.

Havet Stormar är politiskt och religiöst oberoende samt är inte heller ett företag.

Havet Stormar växte främst fram ur privata samtal, brev och SMS mellan vänner som inkluderade datadrivna (faktabaserade) insikter och sociala kommentarer om det globala samhället. Den lilla gruppen mottagare upplevde dessa analyser ha karaktär av både kvalitetsforskning och undersökande journalistik men med ofta innovativa perspektiv som inte tydligt framkommer i konventionella massmedier. Mottagarna tyckte att allmänintresset var stort. Upprepade spontana förslag kom från (av varandra oberoende) sociala samtalspartners i både Sverige och andra länder om att tillgängliggöra dessa analyser för pressrapportering genom kontakter med journalister och etablerade nyhetsredaktioner. Dessa nyhetsföretag visade ointresse. Uppmaningar kom då från förslagsgivarna – samtliga av dem välmeriterade personer – om att göra det enklare att öppet dela informationen till vänner och allmänhet på mer praktiska sätt än genom SMS och “DM”:s.

Syftet med Havet Stormar är inte att angripa olika grupper, exempelvis pressen; göda troll; erbjuda redaktionella snuttefiltar till hatgrupper, gräva ner sig i åsiktsdebatter med typer som till varje pris vill “försvara” sina bekräftelsefördomar (‘confirmation bias’) och vilka därför reflexmässigt lyssnar för att svara istället för att höra;  eller att behaga andra som inte har bättre saker för sig. Polemik och dialektik som självändamål är distraherande, improduktiva tids- och energitjuvar.

Havet Stormar har som syfte att hjälpa till att fånga upp och belysa aktuella, ofta tidlösa, frågeställningar, utifrån nyanserade perspektiv med unik skärpa – för den som söker konstruktiva, praktiska komplement till de samhällstolkningar som dominerar de traditionella massmedierna.

Havet Stormar är helt enkelt privata konversationer och samhällsreferat i det öppna, där “storm” sammanfattar den känsla av virvlande kaos, strukturomvandlingar och överväldigande informationsmassor som individer i alla åldrar upplever runtomkring i världen.

En drivande princip med Havet Stormar återfinns i följande citat:

“If someone says it’s raining and another person says it’s sunny, then it’s not your job to quote them both. Your job is to look out the window and explain which is true and how.”