Linguistics Svenska

Dialekter och Sociolekter | Språkhistoria

"Bondska" och Sockenmål
Kanske var omgivningens oförståelse huvudskälet till att Ingemar Stenmark var så fåordig

Jag lyssnade på Hanna Marklund. Det fick mig att leende minnas både kurserna i Svenska och Språkvetenskap.

Inom lingvistiken gick vi översiktligt igenom världens 6.500 språk.

Och i ”Svenska 3/Svenska C”, som det nu kallas, tvingades vi läsa danska och norska böcker. Olidligt onödig korvstoppning, kan tyckas, men samtidigt är dessa ju dialekter av samma fornnordiska språk — med rötter dels via unionerna mellan länderna (”Förenade Konungarikena Sverige och Norge”, 1814–1905) respektive Kalmarunionen (Danmark, Norge och Sverige, 1397–1523). Dels går ju rötterna än längre bak via fornnordiskan (800–1200-talet enligt kristen tideräkning) och germanskan (där de följande dialekterna nederländska, tyska och engelska är kusiner till norskan, svenskan och danskan). Än längre bak har vi indoeuropeiskan och sysslingarna persiskan (Iran… “Ayran”,..Aryan… “Arisk””).

…Jag insåg förresten nu i skrivande stund att de språkvetenskapliga dialekterna svenska, norska, danska genomgick en liknande politisk förändringsresa som de alltsedan 1990-talet nyblivna “språken” serbiska, kroatiska, bosniska och montenegrinska.

Jag brukar irriterat säga att denna politiska indelning av den forna serbokroatiskan eller “jugoslaviskan” vore som att — i händelse av en liknande upplösning — hävda att jag talar språken stockholmska, skånska, värmländska, göteborgska och småländska.

Men nu inser jag att mitt fantasi-scenario redan hänt genom att — sett utifrån ett tvåtusenårigt perspektiv — så uppstod ju norska, danska och svenska ”språken” på liknande geopolitiska vis. Ett språk är ofta en dialekt med en armé.

Nu finns det krafter som verkar för att Älvdalskan ska separeras från svenska språket och få en officiell ställning som minoritetsspråk. 

Svenskan delas traditionellt, språkvetenskapligt sett, in i sex dialektområden: sydsvenska mål, götamål, sveamål, gotländska mål, norrländska mål och östsvenska mål. Och fastän det skiljer 73 mil mellan Älvdalen i Dalarna och Åliden/Skellefteå i Västerbottens län (där Hanna Marklund kommer från) så har både älvdalskan och ”bondskan” (som Hanna Marklund talar) vissa specifika likheter. Särskilt kanske att de i egenskap av sockenmål är besvärliga för svensk… jag menar Stockholmare.. att förstå och lyssna på.

Länk till artikel

Länk till artikel

Första gången som en vän från Mora svarade i sin mobiltelefon bredvid mig och pratade med någon från området i Dalarna där hon kommer från, så trodde jag nästan att hon talade ett annat språk. Det lät helt annorlunda jämfört med när hon gav intervjuer i TV eller talade med mig och andra stockholmare. Hennes “kodväxling” var fascinerande.

En liknande upplevelse hade jag när jag under en kurs i Språkvetenskap fick lyssna på svenska dialekter och särskilt Älvdalsmål, som var lika charmigt som förbryllande. Jag förstod knappt ett ord. Lyssna själv:

Älvdalskan talas idag av upp emot tretusen personer, framför allt i Älvdalens socken i norra Dalarna.

Norrländskan — särskilt på ”vischan” utanför Hanna Marklunds Åliden — har en egen, fornsvensk, grammatik. (Detsamma gällde Gotländskan innan den blev uppblandad med alla turist- och rikstelevisionsinslag, om jag inte minns fel).

I norrländskan kan exempelvis bestämd form vara obligatorisk. Det heter alltså aldrig bara ”Vi åt gröt” (som i Stockholm). För att det ska bli rätt norrländsk grammatik måste det heta ”Vi åt gröten

Här är en Intervju med Sandy Lindström. Hon föddes 1896 i Petiknäs i Norsjö socken, men flyttade till Djupträsk, Jörn socken, i samband med att hon gifte sig. Inspelningen är gjord i Jörn år 1974 av Gunnel Westerström. Hon talar bondska:

https://www.isof.se/dialektkartan#records/accBD02039_101708

Ingemar Stenmark kom från Joesjö i Tärna församling, södra Lappland, Västerbottens län. Han slog igenom internationellt som blott 18-åring i en tid då “rikssvenska” (vilket de flesta uppfattar som stockholmska) var norm i TV och radio. Kanske var oförståelsen mot dialekterna i Västerbotten, där Hanna Marklund också kommer från, ett av skälen till att den 18-åringen (Stenmark) var så fåordig i nationella TV-intervjuer? 

About the author

The Professor

Add Comment

Click here to post a comment